Oversættelse 
 Dansk/Engelsk - Engelsk/Dansk
 
Oversættelsesområder:
  • Tekniske beskrivelser, edb-manualer, håndbøger
  • Brochuremateriale, tilbud, forhandleraftaler
  • Præsentationer og artikler
 
Sprogrevision:
  • Korrekturlæsning
  • Rettelse og sprogforbedring af tekst samt layout